The Slacker

Hey guys, I think I'm gonna skip the hike today, I'll text you when I'm ready via NetDiva...

Brad O'Farrell  |  Aug 18th 2010


Hey guys, I think I’m gonna skip the hike today, I’ll text you when I’m ready

via NetDiva